• Current
responsive joomla slideshow
×

Warning

JLIB_APPLICATION_ERROR_COMPONENT_NOT_LOADING

JLIB_APPLICATION_ERROR_COMPONENT_NOT_LOADING

JLIB_APPLICATION_ERROR_COMPONENT_NOT_LOADING

Error loading component: com_content, Component not found.

Error loading library: joomla, Library not found.

Error loading library: joomla, Library not found.

Error loading library: joomla, Library not found.

Error loading component: com_content, Component not found.

Error loading component: com_content, Component not found.

Failed loading XML file.

          เมื่อ 020700 เม.ย.62 พ.ต.ท.วิษณุ ชนะอักษร ผบ.ร้อยฯ  พร้อมด้วย ร.ต.ต.สำเริง เกลี้ยงมน จ่ากอง,ร.ต.ต.เมือง โตอ่อน ผบ.มว.มชส.ฯและ กพ.ร้อย ตชด.137 เดินทางไปร่วมพิธีวันพระราชสมภพสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ณ สำนักงานโครงการอุทยานธรรมชาติวิทยาบ้านห้วยผากหมู่7ต.สวนผึ้งอ.สวนผึ้ง จว.ราชบุรี โดยมี นายสายชล จันทร์เพ็ญ นายอำเภอสวนผึ้ง เป็นประธานในพิธีฯ ร่วมด้วย พล ต.อ.สมศักดิ์ แขวงโสภา ที่ปรึกษาโครงการฯ พร้อมด้วยหัวหน้าหน่วยงาน ครู นักเรียน อปท.และประชาชนในพื้นท่ีเข้าร่วมพิธีฯจำนวน 400คน